Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

उर्मिला रिमाल


उर्मिला रिमाल


उर्मिला रिमाल
नायब सुब्बा

शाखा दर्ता शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9865170085
बहाल मिति २०७७ चैत्र १८