Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

उदेन सुवेदी


उदेन सुवेदी


उदेन सुवेदी
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा प्रशासन महाशाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल udensub@moha.gov.np
सम्पर्क 9852657022
ठेगाना भद्रपुर-१० झापाBhadrapur 10, झापा
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ २७