Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 तारा भट्टराई


 तारा भट्टराई


 तारा भट्टराई
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
इमेल tarabhattarai2064@gmail.com
सम्पर्क 9841113560
ठेगाना छत्रदेव 3, अर्घाखाची
बहाल मिति N/A