Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सुशील कुमार भण्डारी


सुशील कुमार भण्डारी


सुशील कुमार भण्डारी
शाखा अधिकृत

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल sushilkumar.bhandari@gmail.com
सम्पर्क 9851148014
बहाल मिति २०७५ माघ ७