Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

श्याम कुमार तामाङ


श्याम कुमार तामाङ


श्याम कुमार तामाङ
खरिदार

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9842968548
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६