Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शोभा थापा मगर


शोभा थापा मगर


शोभा थापा मगर
कार्यालय सहयोगी

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9849688467
बहाल मिति २०७६ मंसिर २९