Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शिव बहादुर बस्नेत


शिव बहादुर बस्नेत


शिव बहादुर बस्नेत
कार्यालय सहयोगी

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9843148377
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७