Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शमशेर बहादुर गुरुङ


शमशेर बहादुर गुरुङ


शमशेर बहादुर गुरुङ
कार्यालय सहयोगी

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७