Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शं‌‌‌कर कुमार थापा


शं‌‌‌कर कुमार थापा


शं‌‌‌कर कुमार थापा
नायब सुब्बा

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल st189996@gmail.com
सम्पर्क 9851106903
ठेगाना baiteshwor 08, दोलखा
बहाल मिति २०७७ आश्विन १५