Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सरस्वती ज्ञवाली


सरस्वती ज्ञवाली


सरस्वती ज्ञवाली

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
इमेल saru_fren1@yahoo.com
सम्पर्क 9851009401
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८