Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रुद्र प्रसाद पण्डित


रुद्र प्रसाद पण्डित


रुद्र प्रसाद पण्डित
उप सचिव

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9851175427
बहाल मिति २०७७ पुष २६