Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रामहरी शर्मा


रामहरी शर्मा


रामहरी शर्मा
उप सचिव

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9860316802
बहाल मिति २०७७ पुष २६