Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Ram Chandra Sharma


Ram Chandra Sharma


Ram Chandra Sharma
नायब सुब्बा

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9843772298
बहाल मिति २०७६ मंसिर २३