Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Rakesh Shrestha


Rakesh Shrestha


Rakesh Shrestha
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल officemanagementmoha@gmail.com
सम्पर्क 9841335113
बहाल मिति २०७६ पुष २७