Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रवेश सिजापती


प्रवेश सिजापती


प्रवेश सिजापती
कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियर

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद कम्प्यूटर ईञ्‍जिनियर
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल praveshsijapati4@gmail.com
सम्पर्क 9860308981
बहाल मिति N/A