Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रशान्त कुमार कर्ण


प्रशान्त कुमार कर्ण


प्रशान्त कुमार कर्ण
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल karnprashan@gmail.com
सम्पर्क 9844069222
बहाल मिति N/A