Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रमिला कुमारी गुभाजु


प्रमिला कुमारी गुभाजु


प्रमिला कुमारी गुभाजु
नायब सुब्बा

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847150854
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६