Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रकाश कठायत


प्रकाश कठायत


प्रकाश कठायत
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा बिभुषण शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल kathayatps2@gmail.com
सम्पर्क 9843636285
बहाल मिति २०७६ माघ १६