Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

निशा पुन


निशा पुन


निशा पुन
कार्यालय सहयोगी

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9860461340
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७