Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

निर्मल बिष्ट


निर्मल बिष्ट


निर्मल बिष्ट
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कानून महाशाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल nirmalbist2015@gmail.com
सम्पर्क 9851201434
बहाल मिति N/A