Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नन्दमाया खड्का घिमिरे


नन्दमाया खड्का घिमिरे


नन्दमाया खड्का घिमिरे
कार्यालय सहयोगी

शाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9869578541
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७