Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

निर्मल कुमार राई


निर्मल कुमार राई


निर्मल कुमार राई
शाखा अधिकृत

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल nrmlrai@gmail.com
सम्पर्क 9842061843
ठेगाना धनकुटा - धनकुटा न.पा. ७dhankuta 7, धनकुटा
बहाल मिति २०७६ माघ २७