Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

माधव बस्नेत


माधव बस्नेत


माधव बस्नेत
प्रहरी हवल्दार

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद प्रहरी हवल्दार
सम्पर्क 9843694520
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६