Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मीत्रलाल शर्मा

  • मीत्रलाल शर्मा

मीत्रलाल शर्मा


मीत्रलाल शर्मा

सम्पर्क 9841352275
बहाल मिति २०७७ जेष्ठ २२