Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

लोकमान श्रेष्ठ


लोकमान श्रेष्ठ


लोकमान श्रेष्ठ
शाखा अधिकृत

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9852040777
ठेगाना dharan 8, सुनसरी
बहाल मिति २०७६ भाद्र १३