Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

लक्ष्मी भट्टराई


लक्ष्मी भट्टराई


लक्ष्मी भट्टराई
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति प्रवर्धन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल bibhuti.bhattarai@gmail.com
सम्पर्क 9851182590
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८