Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कृष्ण प्रसाद पन्थ


कृष्ण प्रसाद पन्थ


कृष्ण प्रसाद पन्थ
उप सचिव

शाखा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाई
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9841363268
बहाल मिति २०७७ आश्विन १८