Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

किरणचन्द्र सुवेदी


किरणचन्द्र सुवेदी


किरणचन्द्र सुवेदी
शाखा अधिकृत

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल kirancsubedi@gmail.com
सम्पर्क 9840600888
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८