Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

खगराज अधिकारी

  • खगराज अधिकारी

खगराज अधिकारी


खगराज अधिकारी
माननीय गृह मन्त्री

पद माननीय गृह मन्त्री
बहाल मिति २०७८ जेष्ठ २७