Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 केदारनाथ शर्मा      


 केदारनाथ शर्मा	 		 	 


 केदारनाथ शर्मा      
सह सचिव

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद सह सचिव
सम्पर्क 9851140003
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६