Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कल्पना खड्का बस्नेत


कल्पना खड्का बस्नेत


कल्पना खड्का बस्नेत
कार्यालय सहयोगी

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9849559621
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६