Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कविना नापित


कविना नापित


कविना नापित
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा गुनासो व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल napitkabina8@gmail.com
सम्पर्क 9841174606
ठेगाना Hetauda मकवानपुर
बहाल मिति २०७६ पुष २०