Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

जनक रेग्मी


जनक रेग्मी


जनक रेग्मी
शाखा अधिकृत

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
ठेगाना फलेवास नगरपालिका 10, पर्वत
बहाल मिति N/A