Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

इश्वर चुडाल


इश्वर चुडाल


इश्वर चुडाल
कार्यालय सहयोगी

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9841870395
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७