Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

इश्वर गिरी


इश्वर गिरी


इश्वर गिरी
प्रहरी जवान

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद प्रहरी जवान
सम्पर्क ९८४३०९९६९३
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६