Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

हरिश्चन्द्र बुढा


हरिश्चन्द्र बुढा


हरिश्चन्द्र बुढा
शाखा अधिकृत

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9857824773
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७