Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

हरिचन्द्र शाही


हरिचन्द्र शाही


हरिचन्द्र शाही
कार्यालय सहयोगी

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9817421618
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६