Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गाेपाल शाही


गाेपाल शाही


गाेपाल शाही
नायब सुब्बा

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल graaza123shahi@gmail.com
सम्पर्क 9844884765
ठेगाना नलगाड नगरपालिका 12, जाजरकोट
बहाल मिति २०७७ पुष २०