Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गीता देवी कार्की


गीता देवी कार्की


गीता देवी कार्की
कार्यालय सहयोगी

शाखा चलानी शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9840755109
बहाल मिति २०७७ चैत्र १८