Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

गंगा कुमारी श्रेष्ठ


गंगा कुमारी श्रेष्ठ


गंगा कुमारी श्रेष्ठ
कार्यालय सहयोगी

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9847054917
बहाल मिति २०७७ चैत्र १७