Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दिलीप सुवेदी


दिलीप सुवेदी


दिलीप सुवेदी
शाखा अधिकृत

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9843421460
बहाल मिति २०७७ चैत्र १६