Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

दिल कुमार तामाङ


दिल कुमार तामाङ


दिल कुमार तामाङ
उप सचिव

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल tamangdkt1@gmail.com
सम्पर्क 9841395825
बहाल मिति २०७७ कार्तिक ३