Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

धर्मराज कुइकेल


धर्मराज कुइकेल


धर्मराज कुइकेल
सह सचिव

शाखा कानून महाशाखा
पद सह सचिव
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल dharma_kuikel@yahoo.com
सम्पर्क 9851140012
बहाल मिति २०७७ माघ २५