Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विनोद विश्वकर्मा


विनोद विश्वकर्मा


विनोद विश्वकर्मा
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल bikalpbinod@gmail.com
सम्पर्क 9843938002
ठेगाना प्युठान नगरपालीका 09, प्युठान
बहाल मिति N/A