Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विजयराज पौडेल


विजयराज पौडेल


विजयराज पौडेल
शाखा अधिकृत

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल rbpoudel53@gmail.com
सम्पर्क 9851243465
बहाल मिति २०७७ श्रावण १५