Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

भूपेन्द्र सापकोटा


भूपेन्द्र सापकोटा


भूपेन्द्र सापकोटा
उप सचिव

शाखा शान्ति प्रवर्धन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल bhupendrasapkota@gmail.com
सम्पर्क 9851092225
बहाल मिति २०७५ मंसिर २७