Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

भीमकान्त शर्मा


भीमकान्त शर्मा


भीमकान्त शर्मा
उप सचिव

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल bhimpandel77@gmail.com
सम्पर्क 9849555500
ठेगाना कुश्मा नगरपालिका 2, पर्वत
बहाल मिति २०७७ पुष २६