Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

भवानी थपलिया


भवानी थपलिया


भवानी थपलिया
कम्प्यूटर अधिकृत

शाखा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
पद कम्प्यूटर अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल rubin527@yahoo.com
सम्पर्क 9841247230
बहाल मिति २०७६ श्रावण २४