Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

वविता शर्मा


वविता शर्मा


वविता शर्मा
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा दर्ता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9869208636
बहाल मिति २०७७ चैत्र १८