Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

अर्जुन राज पुरी


अर्जुन राज पुरी


अर्जुन राज पुरी
कार्यालय सहयोगी

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9841369786
बहाल मिति N/A